Σκλήρυνση κατά Πλάκας (Πολλαπλή Σκλήρυνση): τι είναι, μορφές, ηλικία εμφάνισης

Αρχική / Νευρολογικές παθήσεις & συμπτώματα / Σκλήρυνση κατά πλάκας & απομυελινωτικές παθήσεις / Σκλήρυνση κατά Πλάκας (Πολλαπλή Σκλήρυνση): τι είναι, μορφές, ηλικία εμφάνισης